top of page

Pi4DHG Events

                                                         Kerstvossenjacht 2022
De deelnemers waren het er unaniem over eens dat dit voor herhaling vatbaar is komend jaar en er is dus nu al een voorlopige planning! Met dank aan de XYL van Herman PA9HR voor de gemaakte foto's.
                                                         verkoping
Op 12 oktober kunnen wij terugkijken op een wel zeer geslaagde verkoping van radiospullen door de beide Haagse amateurverenigingen VERON en VRZA. De opkomst was prima, we hebben zeker 35 amateurs geteld en ook het aanbod van spullen was groot en veelzijdig. Wij, de beide afdelingsbesturen hebben het voornemen om in het voorjaar van 2023 een dergelijke verkoping te herhalen! Ook de catering was bijzonder goed verzorgd, de leden van de VERON hebben er kennelijk ervaring mee! De eerstkomende afdelingsbijeenkomst in het Scoutinggebouw is op dinsdagavond 29 november. Onze QSL-manager zal dit keer helaas verstek moeten gaan, maar Lynette heeft toegezegd om eventuele verse QSL-post aan de bestuursleden over te willen dragen. 
                                                                  BBQ
Op 7 september hadden wij een bijzonder gezellige en smakelijke barbecue avond georganiseerd, dit maal samen met een aantal leden van de VERON Afdeling Den Haag. De weergoden waren ons heel goed gezind en juist nadat alles was opgeruimd begonnen de langverwachte regendruppels te vallen! Met veel dank aan Edwin PD1AKD onze meester BBQ-er! Op dinsdag 13 september doen we weer mee met de Locator Contest en op dinsdag 27 september houden we weer onze maandelijkse QSL avond waarop ook Lynette onze QSL manager aanwezig zal zijn met verse kaarten. 
bottom of page