top of page

               Nieuws in het kort

Afdeling Haaglanden

 

Op 12 oktober hebben wij samen met de Veron Afdeling Den Haag een grandioze verkoping gehouden in ons onderkomen te Rijswijk. De opkomst was groot en er zijn veel radiospullen van eigenaar veranderd, zodat beide besturen hebben besloten om in het voorjaar van 2023 wederom een gezamenlijke verkoping te houden in ons clubgebouw.

Omdat onze verhuurder Scouting De Hoeve aan ons bestuur had verzocht om de 20 meter hoge antennemast weg te laten halen is er op vrijdagmiddag 21 oktober een autokraan van 30 meter bij ons langs geweest, georganiseerd door Arie PA3EMZ, welke de complete mast inclusief antennes optilde en plat neerlegde op de parkeerplaats, waarna wij alle antennes ongeschonden hebben kunnen demonteren. Het bestuur van Scouting de Hoeve wilde de mast namelijk een keuring laten ondergaan omdat er veelvuldig kinderen op het terrein aanwezig zijn. De kosten van een dergelijke keuring zouden echter zodanig hoog oplopen dat unaniem besloten werd om de mast, welke er al 20 jaar stond, af te breken. En aldus geschiedde. Demontage van de 10 elements HF beam nam de meeste tijd in beslag en is, evenals de 18 meter pylonenmast, welke door Arie meegenomen werd naar Zeeland, alwaar hij veel meer ruimte heeft om dit weer op te zetten. De mast was zonder problemen uit elkaar te nemen. Wij gaan nu in overleg met de Scouting De Hoeve voor een alternatief antennesysteem. Gedacht wordt aan een 6 meter steigerpijp met daarop de rotor, een 2 meter en een 70 cm beam alsmede een rondstraler. Verder is er nog een FD4 gebouwd die we makkelijk in de bomen kunnen hijsen. En er staat ook nog een bruikbare GPA50. De coaxkabels waren, zoals verwacht, inderdaad zwaar beschadigd door het rondtollen van de antennes tijdens de zware februaristorm van afgelopen winter. De bevestigingsklem van de zware rotor bleek na inspectie te zijn losgewerkt; op het laatst hadden we nog maar 1 werkende rondstraler voor 2 meter waarmee we aan de contesten mee hebben gedaan de afgelopen maanden. Maar, daar gaat binnenkort verandering in komen, want de plannen liggen gereed voor een alternatief antennesysteem, waarmee ook het Bestuur van Scouting De Hoeve mee kan leven.

Tot horens via PI4DHG en tot ziens op onze maandelijkse clubavonden op respectievelijk de 2e en de laatste dinsdag.

 

73 Hans PA3ATW

bottom of page