top of page

Beste Leden van de VRZA Afdeling Haaglanden,

 

We hebben zondag 18 december 2022 een fantastisch leuke Kerstvossenjacht gehouden op het Landgoed Ockenburg in Loosduinen met temperaturen onder het vriespunt en behoorlijk glibberige paden. Daardoor moesten we de jacht inkorten om gebroken ledematen te voorkomen! Er verschenen totaal 7 deelnemers aan de start, te weten PA9HR + XYL, PA4VB, PA1MV, en het groepje van PA2EQ, PA3WEG en PE4WJ. Iedereen heeft de vossen (5 stuks) gevonden en na afloop was er warme chocolade in restaurant "Ock" waar zelfs op dat moment een band optrad. De deelnemers waren het er unaniem over eens dat dit voor herhaling vatbaar is komend jaar en er is dus nu al een voorlopige planning! Met dank aan de XYL van Herman PA9HR voor de gemaakte foto's. Op dinsdag 31 januari houden wij weer onze reguliere QSL-avond  . 

 

Tot ziens bij Scouting De Hoeve aan het Groeneveld te Rijswijk Zuid Holland. 73 Hans PA3ATW  

Druk    hier voor     foto,s       

--> Dinsdagavond 14 februari houden wij onze jaarvergadering <--  

Mail PI4DHG

VRZA-Full-Color-Logo-10perc.png

VRZA afd. Haaglanden Pi4DHG

bottom of page