top of page

Beste Leden van de VRZA Afdeling Haaglanden,

 

Op dit moment wachten wij op toestemming van het bestuur van Scouting De Hoeve voor het plaatsen van een nieuwe mast.

Het ligt in de bedoeling om een nieuw antennepark te plaatsen, weliswaar niet meer op 18 meter hoogte maar een bescheiden 7 meter, zodat de 2 meter en 70 cm beams weer kunnen ronddraaien.

Op de laatste dinsdag van de maand, in dit geval dinsdag 28 maart, zal Lynette onze QSL manager weer aanwezig zijn met verse QSL post.

Het ligt tevens in de bedoeling om vanuit Den Haag op 5, 6 en 7 mei een speciaal station in de lucht te brengen vanwege 100 jaar Malabar-Kootwijk Radio.

Nadere informatie volgt nog.

Tevens noteert u in uw agenda de gezamenlijke verkoping van de VERON en VRZA op woensdag 17 mei. 73 tot ziens op de laatste dinsdag van de maand.

Tot ziens bij Scouting De Hoeve aan het Groeneveld te Rijswijk Zuid Holland. 73 Hans PA3ATW  

Mail PI4DHG

Druk    hier voor     foto,s       

VRZA-Full-Color-Logo-10perc.png

VRZA afd. Haaglanden Pi4DHG

bottom of page