Antenna - night.jpg

Club bijeenkomsten

Op 29 juni hielden wij onze eerste QSL-avond sinds de lockdown. Zeker 10 leden verschenen op onze locatie van Scouting De Hoeve in Rijswijk. Het was weer als vanouds gezellig en er werd op HF geluisterd door sommige amateurs. Tevens is de demo via QO-100 uitstekend gelukt met een compacte 56 cm schotel en 12 watt output op 13 cm. De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 13 juli waarop tevens de Locator Contest plaatsvindt op 2 meter en 70 cm. Operators gezocht dus! Op dinsdag 27 juli houden wij onze laatste QSL-avond tot aan de zomerstop. Gedurende de maand augustus zijn er dus géén bijeenkomsten van Afdeling Haaglanden. Tot ziens aan de Groeneweg 66 in Rijswijk. De aanvang is 20.00 uur. 73 en tot ziens/horens, Hans PA3ATW

Elke 2e en laatste dinsdagavond van de maand, vanaf 20.00u is er clubavond. Dan staat de koffie klaar en de transceivers ter beschikking om verbindingen te maken. Voor niet gelicenceerde zendamateurs bestaat ook de mogelijkheid om onder toezicht van een F gelicenceerde amateur verbindingen te maken. Er is gelegenheid om onderling gezellig over de hobby te praten of te knutselen.

QSL Service - Op de laatste dinsdag van de maand is Lynette PD4LYN aanwezig met de QSL kaarten. Uiteraard is het mogelijk om elke bijeenkomst de kaarten in te leveren.

Mocht je als radio geinteresseerde een idee hebben voor deelname aan een evenement, heb je amateur vragen of heb je een leuk project wat je met de club wil delen kom dan gezellig langs op een van onze bijeenkomsten. 

Wij houden onze bijeenkomsten in het clubhuis van de Scouting de Hoeve  aan het Groeneveld 66 in Rijswijk. Parkeren kan aan de Mrg Bekkerslaan bij de flats. Hierna over het voetgangersbruggetje het pad volgen. Het clubhuis is dan op zichtafstand.

Onze afdeling is een gezonde afdeling, maar donaties zijn altijd van harte welkom op onze IBAN nummer NL53 INGB 0636 5339 21 t.n.v. JE Boers. Deze komen ten goede voor activiteiten, zaalhuur, koffie en eventuele aanschaf van apparatuur.   

VRZA-Full-Color-Logo-10perc.png