top of page

Club bijeenkomsten

Elke 2e en laatste dinsdagavond van de maand, vanaf 20.00u is er clubavond. Dan staat de koffie klaar en de transceivers ter beschikking om verbindingen te maken. Voor niet gelicenceerde zendamateurs bestaat ook de mogelijkheid om onder toezicht van een F gelicenceerde amateur verbindingen te maken. Er is gelegenheid om onderling gezellig over de hobby te praten of te knutselen.

​QSL Service - Op de laatste dinsdag van de maand is Lynette PD4LYN aanwezig met de QSL kaarten. Uiteraard is het mogelijk om elke bijeenkomst de kaarten in te leveren.

​Mocht je als radio geinteresseerde een idee hebben voor deelname aan een evenement, heb je amateur vragen of heb je een leuk project wat je met de club wil delen kom dan gezellig langs op een van onze bijeenkomsten. 

Wij houden onze bijeenkomsten in het clubhuis van de Scouting de Hoeve  aan het Groeneveld 66 in Rijswijk. Parkeren kan aan de Mrg Bekkerslaan bij de flats. Hierna over het voetgangersbruggetje het pad volgen. Het clubhuis is dan op zichtafstand.

Onze afdeling is een gezonde afdeling, maar donaties zijn altijd van harte welkom op onze IBAN nummer NL53 INGB 0636 5339 21 t.n.v. JE Boers. Deze komen ten goede voor activiteiten, zaalhuur, koffie en eventuele aanschaf van apparatuur.   

bottom of page